INTERNET CÁ NHÂN & HỘ GIA ĐÌNH

F-GAME

265.000

VNĐ/THÁNG
1000Mbps

đăng ký ngay

GIGA

đăng ký ngay

SKY

225.000

VNĐ/THÁNG
1000Mbps

đăng ký ngay

META

325.000

VNĐ/THÁNG
1000Mbps

đăng ký ngay

COMBO INTERNET FPT Play

COMBO

THÔNG MINH

219.000

VNĐ/THÁNG
1000Mbps

đăng ký ngay

COMBO

GIGA FPT Play

230.000

VNĐ/THÁNG
150Mbps

đăng ký ngay

COMBO

SKY FPT Play

275.000

VNĐ/THÁNG
1000Mbps

đăng ký ngay

COMBO

META FPT Play

385.000

VNĐ/THÁNG
1000Mbps

đăng ký ngay

GÓI CÁP QUANG DOANH NGHIỆP

SUPER 200

490.000

VNĐ/THÁNG
200Mbps

GỌI NGAY

SUPER 250

545.000

VNĐ/THÁNG
250Mbps

GỌI NGAY

SUPER 400

1.410.000

VNĐ/THÁNG
400Mbps

GỌI NGAY

SUPER 500

7.386.000

VNĐ/THÁNG
500Mbps

GỌI NGAY

CAMERA AN NINH FPT

GỌI NGAY
GỌI NGAY