Gói cáp quang cho gia đình

SUPER 25

175.000

VNĐ/tháng

 25 Mbps

Mượn miễn phí thiết bị Model FTTH WIFI

Trả trước 6 tháng: Miễn phí hòa mạng + tặng 1 tháng

Trả trước 12 tháng: Miễn phí hòa mạng + tặng 2 tháng

(ĐÃ BAO GỒM VAT)

HỖ TRỢ KĨ THUẬT 24/7

LẮP ĐẶT TRONG NGÀY

ĐĂNG KÝ NGAY

SUPER 45

185.000

VNĐ/tháng

45 Mbps

Mượn miễn phí thiết bị Model FTTH WIFI

Trả trước 6 tháng: Miễn phí hòa mạng + tặng 1 tháng

Trả trước 12 tháng: Miễn phí hòa mạng + tặng 2 tháng

(ĐÃ BAO GỒM VAT)

HỖ TRỢ KĨ THUẬT 24/7

LẮP ĐẶT TRONG NGÀY

ĐĂNG KÝ NGAY

SUPER 60

235.000

VNĐ/tháng

60 Mbps

Mượn miễn phí thiết bị Model FTTH WIFI

Trả trước 6 tháng: Miễn phí hòa mạng + tặng 1 tháng

Trả trước 12 tháng: Miễn phí hòa mạng + tặng 2 tháng

(ĐÃ BAO GỒM VAT)

HỖ TRỢ KĨ THUẬT 24/7

LẮP ĐẶT TRONG NGÀY

ĐĂNG KÝ NGAY

SUPER 80

300.000

VNĐ/tháng

80 Mbps

Mượn miễn phí thiết bị Model FTTH WIFI

Trả trước 6 tháng: Miễn phí hòa mạng + tặng 1 tháng

Trả trước 12 tháng: Miễn phí hòa mạng + tặng 2 tháng

(ĐÃ BAO GỒM VAT)

HỖ TRỢ KĨ THUẬT 24/7

LẮP ĐẶT TRONG NGÀY

ĐĂNG KÝ NGAY

Gói Combo Internet và truyền hình FPT

COMBO SUPER 25

205.000

VNĐ/tháng

25 Mbps

Trả trước 6 tháng: Miễn phí hòa mạng + tặng 1 tháng

Trả trước 12 tháng: Miễn phí hòa mạng, tặng thêm tháng cước thứ 13,14

(ĐÃ BAO GỒM VAT)

HỖ TRỢ KĨ THUẬT 24/7

LẮP ĐẶT TRONG NGÀY

ĐĂNG KÝ NGAY

COMBO SUPER 45

215.000

VNĐ/tháng

45 Mbps

Trả trước 6 tháng: Miễn phí hòa mạng + tặng 1 tháng

Trả trước 12 tháng: Miễn phí hòa mạng, tặng thêm tháng cước thứ 13,14

(ĐÃ BAO GỒM VAT)

HỖ TRỢ KĨ THUẬT 24/7

LẮP ĐẶT TRONG NGÀY

ĐĂNG KÝ NGAY

COMBO SUPER 60

285.000

VNĐ/tháng

60 Mbps

Trả trước 6 tháng: Miễn phí hòa mạng + tặng 1 tháng

Trả trước 12 tháng: Miễn phí hòa mạng, tặng thêm tháng cước thứ 13,14

(ĐÃ BAO GỒM VAT)

HỖ TRỢ KĨ THUẬT 24/7

LẮP ĐẶT TRONG NGÀY

ĐĂNG KÝ NGAY

COMBO SUPER 80

350.000

VNĐ/tháng

80 Mbps

Trả trước 6 tháng: Miễn phí hòa mạng + tặng 1 tháng

Trả trước 12 tháng: Miễn phí hòa mạng, tặng thêm tháng cước thứ 13,14

(ĐÃ BAO GỒM VAT)

HỖ TRỢ KĨ THUẬT 24/7

LẮP ĐẶT TRONG NGÀY

ĐĂNG KÝ NGAY